← Tillbaka till Våra Utbildningar

Introduktionsutbildning

Från och med 1 januari 2006 är det obligatoriskt att gå en särskild utbildning för er som önskar att övningsköra privat (för behörighet B). Introduktionsutbildningen är densamme för den som ska vara handledare som för eleven, men ni behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Syftet med utbildningen är att få en säkrare privat övningskörning än tidigare samt att förare med nytaget körkort ska uppträda enligt Trafikverkets nollvision. Trafikverket har utformat reglerna, godkänner utbildarna och har tillsyn av utbildningen. Vår uppgift är att visa hur man kan göra privatutbildningen bättre och säkrare så att eleven får en bättre utbildning.

 

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll.

  • De regler som gäller för övningskörning.

  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen.

  • Trafiksäkerhet och miljö.

 

Efter genomförd utbildning skickar vi in en elektronisk verifikation till Transportstyrelsen om att ni utfört utbildningen. Därefter får ni en bekräftelse från Transportstyrelsen att ni är godkända. Som handledare behöver du innan introduktionsutbildningen ansöka om handledarskap. Mer information kring det hittar du på körkortsportalen.

För att både elev och handledare ska kunna genomföra utbildningen krävs det att båda kan legitimera sig vid utbildningstillfället. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader vid utbildningstillfället samt att handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort minst fem av de senaste tio åren.

Utbildningen varar ca 3 timmar exkl. paus.

 

Här nedan kan du se vårt nästa utbildningstillfälle. Är du intresserad av att reservera plats? Ring oss på 023-911 10 för att få platsöversikt!